Brandpreventie: direct rendement

Jaarlijks worden in ons land honderden bedrijven en bedrijfsgebouwen getroffen door brand of andere calamiteiten. Naast de kosten die dit oplevert wordt ook de continuïteit van de getroffen bedrijven hierdoor direct bedreigd. Nu is brand (helaas) niet altijd te voorkomen, maar met de juiste preventieve maatregelen is voor een groot aantal bedrijfsbranden de oorzaak al flink afgenomen. Hulkenberg Bouwkundige Brandpreventie is uw samenwerkingspartner als het gaat om veiligheid, zekerheid en betrouwbaarheid. De service van Hulkenberg gaat verder dan de maximale wettelijke normen.

In de 20 jaar van haar bestaan heeft Hulkenberg zich ontwikkeld van een all-round, full-service bouwgroep tot een onderscheidende adviseur, installateur en aannemer op het specialistische gebied van brandpreventie. Dankzij hun full-service achtergrond is Hulkenberg in staat om – naast alle brandwerende voorzieningen – ook actief te ondersteunen bij schilder-, stuc- en constructiewerk, bouwkundige aanpassingen en alle overige werkzaamheden. Alle medewerkers worden voortdurend geschoold in de laatste (internationale) wettelijke, maatschappelijke en technische ontwikkelingen op het gebied van brandpreventie, zodat elke medewerker van Hulkenberg in staat is u als opdrachtgever professioneel en op maat te adviseren.


Geïllustreerde rapportages

Eén onderdeel waarin Hulkenberg zich sterk onderscheid binnen deze specialistische markt is dankzij haar rapportages. Voor elke aanpassing wordt een bouwkundig servicerapport aangeleverd, voorzien van foto’s van de oorspronkelijk én natuurlijk de uiteindelijke situatie. Bovendien worden bij elke aanpassingen direct duidelijk zichtbare garantie stickers aangebracht, zodat in één oogopslag duidelijk is welke preventieve maatregel is uitgevoerd. Ingeval van twistpunten met huurders, gebruikers, verzekeraars etc. beschikt de opdrachtgever dus altijd over onweerlegbaar bewijs van haar preventieve activiteiten.


Onderhoudscontracten op maat

Natuurlijk kunnen opdrachtgevers zich verzekeren van 24/7 onderhoud en controle door het afsluiten van onderhoudscontracten op maat. Hierbij worden uw brandwerende voorzieningen jaarlijks getoetst aan de laatste normen en wettelijke eisen. U ontvangt hiervan een heldere, geïllustreerde rapportage inclusief een garantieverklaring.


Het belang van goede bouwkundige brandpreventie

Bij een aantal grote branden de afgelopen jaren is gebleken dat de consequenties zeer serieus kunnen zijn indien er onvoldoende aandacht aan bouwkundige brandpreventie wordt gegeven. Daarbij ligt de eindverantwoordelijkheid voor de brandveiligheid bij de beheerder / eigenaar van een object. De overheid en opdrachtgevers sturen steeds nadrukkelijker aan op afdoende bouwkundig brandpreventieve maatregelen.


Onze opdrachtgevers

Hulkenberg is actief voor een groot aantal bedrijven, organisaties en instellingen, waaronder Schiphol Real Estate, Rijksgebouwendienst, Structon Worksphere, Cofely, Hema en Vastgoed Voorzorg. Daarnaast zijn onze bouwkundige brandpreventieoplossingen toegepast in diverse kinderdagverblijven, universiteiten, bedrijfsverzamelgebouwen en kantoorclusters.